Špeciálna pyrotechnika - na čo slúži
OPP30
2021-10-16 20:12:18

Špeciálna pyrotechnika - na čo slúži

Medzi špeciálne pyrotechnické výrobky sa  zaraďujú signalizačné, osvetľovacie a pomocné pyrotechnické výrobky. Použitie týchto výrobkov v civilnom sektore je rôznorodé od nočnej po dennú signalizáciu v železničnej, cestnej a vzdušnej preprave, k vzájomnej komunikácií medzi záchrannými zložkami a pod.   Osvetľovacie pyrotechnické prostriedky slúžia k osvetľovaniu terénu a cieľov v noci, pozorovaniu aktivity a pohybu v cieľovom priestore alebo k zabezpečeniu cvičnej cielenej streľby v noci napr. pri nočných streľbách na strelniciach povolených na tento účel. Medzi pomocné pyrotechnické výrobky môžme zaradiť iniciátory pyrotechnických výrobkov ako napríklad elektrické palníky, trecie zapaľovače, zápalnice a pod. 

V nasledovných článkoch by sme vás chceli oboznámiť s podrobnejším popisom a použitím jednotlivých typov špeciálnych pyrotechnických výrobkov. 

Pri používaní pyrotechnických výrobkov vždy myslite na vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho okolia  a majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Pyrotechnické výrobky skladujte vždy s dôrazom na to, že ide o nebezpečný a horľavý materiál. Nepoužívajte poškodené výrobky alebo výrobky po expirácií.