Ohňostroje - čo s odpadom
Ohňostroje
2021-11-20 12:49:40

Ohňostroje - čo s odpadom

Buďme ohľaduplný voči svojmu okoliu a po použití ohňostrojov a zábavnej pyrotechniky vždy poupratujme vypálené zvyšky výrobkov a ich popadané časti v najbližšom okolí, ktoré následne zlikvidujme v zmysle návodu na použitie.Aj po odpálení zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov sú zvyšky výrobkov považované stále za nebezpečný odpad. Je to z tohoto dôvodu, že nie vždy dôjde k odpáleniu celkového obsahu pyrotechnického výrobku aj keď sa nám to na prvý pohľad nezdá. Napríklad, vo viacranových kompaktných ohňostrojoch môže dôjsť k zlyhaniu zapálenia určitého množstva výstrelov a dívak si to môže ale nemusí všimnúť.

Preto vám odporúčame vždy postupovať podľa návodu na použitie ktorý sa nachádza na každom výrobku. Každý návod na použitie obsahuje všetky potrebné inštrukcie na bezpečné zaobchádzanie s výrobkom a návod na likvidáciu zlyhaného výrobku / alebo inak povedané výrobku ktorý nebolo možné odpáliť predpísaným spôsobom /.

Vo všeobecnosti však platí, že po odpálení ponecháme výrobky v kľude na pôvodnom mieste aspoň 20 minút. Nepribližujme sa k nim, nekontrolujme ich obsah, nenazerajme do vnútra výrobkov. Následne výrobky opatrne vložme do nádoby s vodou na cca 2 hodiny. Až potom sa výrobky považujú za bezpečné  a môžeme ich zneškodniť ako zmesový komunálny odpad.

Dbajme na naše životné prostredie a po novoročných oslavách nenechávajme odpad po ohňostrojoch na chodníkoch alebo trávnikoch. Len takýmto spôsobom nedáme odporcom používania zábavnej pyrotechniky do rúk  ďalšie  dôvody na postupné obmedzovanie tohto tradičného doplnku osláv Nového roka ktorý poskytuje nezabudnuteľný zážitok aj počas mnohých iných dôležitých životných udalostí.